PROGRAM NA VODNÉ A STOČNÉ

EVIDENCE a fakturace VODNÉHO A STOČNÉHO


Specializovaný účetní systém pro fakturaci vodného a stočného. Program pro evidenci odběrných míst a odběratelů, manuální i dálkové odečty vodoměrů např. od firmy Kamstrup až po fakturaci vodného a stočného. Důležitá je též kompatibilita s nejrozšířenějšími účetními systémy pro obce jako je KEO, Gordic, Triada či Fenix.

Vlastnosti a funkce účetního programu na vodné a stočné

Fakturace vodného a stočného

 • Automatizovaná fakturace vodného a stočného, srážkových vod, paušálů, dvousložkové ceny a dalších
 • Možnost vystavování daňových zálohových předpisů
 • Automatické propojení s bankovními systémy a poštou při různých druzích plateb (příkaz, inkaso, sipo, složenka)
 • Výpočet dohadných položek
 • Automatická fakturace paušálů i srážkových vod

Evidence

 • Evidence odběrných míst a jejich odběrů
 • Evidence odběratelů
 • Generování smluv s odběrateli
 • Historie o odběrných místech včetně odečtení stavů a použitých vodoměrů
 • Definovatelné manažerské výstupy (tabulky, kontingenční tabulky, grafy)
 • Mapa odběrných míst
 • Import odečtů dálkově odečítaných vodoměrů

Pokročilá práce s daty

 • Sběr dat pomocí mobilních zařízení
 • Android aplikace fungující i offline
 • Snadný import dat z aplikace do systému
 • Export dat do účetního systému.
 • Veškerá data uložena v SQL databázi, která zajišťuje vysokou bezpečnost a rychlost přístupu i při větším počtu uživatelů
 • Export dat do XLSX a dalších formátů
 • Kompatibilní s účetními systémy pro obce KEO, Triada, Fenix a Gordic

let vývoje a zkušeností

vodáren

odběrných míst

ODEČTY VODOMĚRŮ PŘES APLIKACI

 • Zadávání odečtů skrze mobilní aplikaci
 • Snadné manuální i dálkové odečty
 • S napojením na ZIS Datainfo bez přepisování
 • Funguje i offline

KLIENTSKÝ PORTÁL PRO VAŠE ZÁKAZNÍKY

 • Moderní webový klientský portál
 • Kontrola odečtů
 • Zobrazení záloh a faktur za vodné a stočné
 • Zadání samoodečtu

Projděte si naše případové studie

Malá vodárna pod obcí

Do 1 000 odběrných míst

ZIS + Klientský portál

Napojení na obecní účetní systém

Střední vodárna – obecní s.r.o.

Do 10 000 odběrných míst

ZIS + ERP + Mzdy

Aplikace pro odečítače

Spolupracujeme

se špičkami v oboru elektronického měření spotřeby vody. Naším klientům tak šetříme čas, snižujeme náklady a zvyšujeme komfort pro jejich práci.

s nejrozšířenějšími účetními systémy pro obce. I proto nás již nyní používá přes 70 vodáren a obcí po celé České republice.

Ceník

Informační systém ZIS Datainfo Vodárenství

 

Počet odběrných míst Cena bez DPH
do 250 11 980 Kč
do 500 18 980 Kč
do 1 000 24 980 Kč
do 2 000 36 980 Kč
nad 2 000 Individuální nabídka

Doplňkové služby

Mobilní aplikace

7 980 Kč / zařízení

Klientský portál

od 90 Kč měsíčně pro vodárny do 250 odběrných míst

Chcete, aby vám Datainfo pomohlo řídit vodné a stočné?

Vy se ptáte, my odpovídáme.
A abychom vám to ještě více ulehčili, sepsali jsme vám nejčastější dotazy na jedno místo.