PROGRAM NA VODNÉ A STOČNÉ

EVIDENCE a fakturace VODNÉHO A STOČNÉHO


Specializovaný účetní systém pro fakturaci vodného a stočného. Program pro evidenci odběrných míst a odběratelů, manuální i dálkové odečty vodoměrů např. od firmy Kamstrup až po fakturaci vodného a stočného. Důležitá je též kompatibilita s nejrozšířenějšími účetními systémy pro obce jako je KEO, Gordic, Triada či Fenix.

Vlastnosti a funkce účetního programu na vodné a stočné

Evidence

 • Evidence odběrných míst a jejich odběrů
 • Evidence odběratelů
 • Generování smluv s odběrateli
 • Elektronické podepisování smluv s odběrateli přes DigiSign
 • Montážní listy pro výměnu vodoměru
 • Zakázkové listy na související práce
 • Evidence typů vodoměrů, kalibrace, sklad a pohyby vodoměrů
 • Odečty dálkově odečitatelných vodoměrů
 • API napojení na vodoměry odečítané online skrz pevnou síť
 • Historie o odběrných místech včetně odečtení stavů a použitých vodoměrů
 • Definovatelné manažerské výstupy (tabulky, kontingenční tabulky, grafy)
 • Mapa odběrných míst
 • Napojení na iKatastr

Fakturace vodného a stočného

 • Fakturace vodného a stočného, srážkových vod, paušálů, dvousložkové ceny a dalších
 • Možnost vystavování daňových zálohových předpisů, zálohových předpisů a daňových splátkových kalendářů
 • Zasílání upomínek
 • Propojení s bankovními systémy a poštou při různých druzích plateb (příkaz, inkaso, sipo, složenka)
 • Automatické párování plateb
 • Automatické stahování výpisů pro vybrané banky
 • Automatické zasílání upomínek e-mailem a SMS
 • Výpočet dohadných položek
 • Výpočet odhadů spotřeby
 • Export pro účetnictví měst a obcí
 • Statistiky pro výkazy a kalkulace

Pokročilá práce s daty

 • Sběr dat pomocí mobilních zařízení
 • Android aplikace fungující i offline
 • Záznam výměny vodoměru elektronicky přes aplikaci s podpisem odběratele a následně zaslání potvrzení o výměně vodoměru v PDF do e-mailu
 • Snadný import dat z aplikace do programu
 • Import odečtů dálkově odečítaných vodoměrů
 • Import odečtů z Excelu
 • Export dat do účetního systému
 • Veškerá data uložena v SQL databázi, která zajišťuje vysokou bezpečnost a rychlost přístupu i při větším počtu uživatelů
 • Export dat do XLSX a dalších formátů
 • Hromadné rozesílání e-mailů
 • Export pro SMS bránu
 • Napojení na SMS bránu a hromadné rozesílání SMS a E-mailů
 • Webový klientský portál pro zákazníky vodáren

let vývoje a zkušeností

vodáren

odběrných míst

ODEČTY VODOMĚRŮ PŘES APLIKACI

 • Zadávání odečtů skrze mobilní aplikaci
 • Snadné manuální i dálkové odečty
 • S napojením na ZIS Datainfo bez přepisování
 • Funguje i offline

KLIENTSKÝ PORTÁL PRO VAŠE ZÁKAZNÍKY

 • Moderní webový klientský portál
 • Kontrola odečtů
 • Zobrazení záloh a faktur za vodné a stočné
 • Zadání samoodečtu

Projděte si naše případové studie

Malá vodárna pod obcí

Do 1 000 odběrných míst

ZIS + Klientský portál

Napojení na obecní účetní systém

Střední vodárna – obecní s.r.o.

Do 10 000 odběrných míst

ZIS + ERP + Mzdy

Aplikace pro odečítače

Spolupracujeme

se špičkami v oboru elektronického měření spotřeby vody. Naším klientům tak šetříme čas, snižujeme náklady a zvyšujeme komfort pro jejich práci.

s nejrozšířenějšími účetními systémy pro obce. I proto nás již nyní používá přes 70 vodáren a obcí po celé České republice.

Ceník

Informační systém ZIS Datainfo Vodárenství

 

Počet odběrných míst Cena bez DPH
do 250 19 880 Kč
do 500 29 880 Kč
do 1 000 49 880 Kč
do 2 000 79 880 Kč
nad 2 000 Individuální nabídka

Doplňkové služby

Mobilní aplikace

7 980 Kč / zařízení

Klientský portál

od 290 Kč měsíčně pro vodárny do 250 odběrných míst

Chcete, aby vám Datainfo pomohlo řídit vodné a stočné?

Vy se ptáte, my odpovídáme.
A abychom vám to ještě více ulehčili, sepsali jsme vám nejčastější dotazy na jedno místo.